ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
  คำค้น:  ยินดีต้อนรับ สู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ค่ะ

  การเข้าใช้ Internet

  การเข้าใช้ Internet

  1.
   
  ยื่นบัตรประจำตัวนักเรียนที่เคาเตอร์บริการ

         2. แจ้งเรื่องที่สืบค้นพร้อมรับบัตรการใช้บริการInternet

         3.หลังจากใช้บริการInternet เสร็จแล้วเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยพร้อมรับบัตรสมาชิกห้องสมุดคืน

   

  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

             :)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ :)
  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ โดยแบ่งเป็น 10 หมวด
  และใช้แถบสีเป็นสัญลักษณ์ในการจัดหนังสือขึ้นชั้น

     000          ความรู้ทั่วไป                      สีดำ                     

     100          ปรัชญา                            สีน้ำเงิน

     200          ศาสนา                             สีขาว

     300          สังคมศาสตร์                      สีส้ม

     400          ภาษาศาสตร์                      สีแดง

     500          วิทยาศาสตร์                      สีน้ำตาล

     600          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สีฟ้า

     700          ศิลปะและนันทนาการ           สีเทา

     800          วรรณกรรม วรรณคดี            สีม่วง

     900           ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์      สีเหลือง
  :)มีสัญลักษณ์พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือ:)

     นว., ย.       คือ     นวนิยาย, เยาวชน       สีชมพู

     อ.              คือ     หนังสืออ้างอิง           สีเขียว

   

  ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

  1. นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาทุกครั้งเมื่อต้องการ ยืม-คืนหนังสือ

  2. หนังสือที่สามารถยืมได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือเด็กและหนังสือเยาวชน

  3. นักเรียนสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่มและต้องเป็นหนังสือไม่ซ้ำกัน ยืมได้นาน 5 วัน ส่งหนังสือเกินกำหนด
  ปรับวันละ 3 บาท/ 1 เรื่อง/ 1 เล่ม

  4. วารสาร หนังสือพิมพ์ยืมได้เฉพาะฉบับล่วงเวลา เพื่อนำไปถ่ายเอกสาร ครั้งละไม่เกิน 2 ฉบับ

  5. สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ครั้งละ 1 เรื่อง นาน 2 วัน ส่งสื่อมัลติมีเดียเกินกำหนด ปรับวันละ
  3 บาท/ 1 เรื่อง

  6. หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
  กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสาร ต้องติดต่อครูบรรณารักษ์ และนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย ยืมได้ครั้งละ 1 เล่มและต้องส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดจะปิดทำการ

     มอ.วิทยานุสรณ์

  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ก่อตั้งในปี 2548 ปัจจุบันดำเนินกิจกรรรมการเรียนการสอนมาแล้ว 8 ปี

  ทดสอบระบบทดสอบระบบ

  ปฏิทินกิจกรรม


   Copyright 2017. All Rights Reserved.